اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر پرخاشگری و انسجام خانواده دانش‌آموزان

نوع مقاله : شناسنامه مجله


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Life Skills Training on Aggression and Family Cohesion among students