راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگانفصلنامه پژوهش‌های کاربردی در روان‌شناسی تربیتی با هدف انتشار یافته‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف روان‌شناسی تربیتی به‌منظور ارتقای سطح علمی و مبادله افکار

       و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی اقدام به نشر مقالات علمی می‌کند. مقاله‌های پژوهشی در اولویت قرار دارند و رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 •   عنوان: مختصر و متناسب با محتوای مقاله
 •   نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) و وابستگی سازمانی آن‌ها
 •  چکیده فارسی: حداکثر 200 کلمه در یک پاراگراف شامل هدف، روش (نمونه، ابزارهای اندازه‌گیری، روش‌های تحلیل آماری)، یافته‌ها، نتیجه‌گیری نهایی و کلیدواژه‌ها (3 تا 5) واژه
 •   چکیده انگلیسی: معادل و مطابق با چکیده فارسی
 •   مقدمه: بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف‌ها، سؤال یا سؤال‌های پژوهش
 •   روش: (الف) جامعه و نمونه آماری، (ب) ابزارهای اندازه‌گیری، و (ج) روش اجرا شامل نوع طرح پژوهش و روش‌های تحلیل آماری
 •   یافته‌ها: نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارها در صورت نیاز بر اساس فرمت مجله
 •   بحث و نتیجه‌گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها
 •   زیرنویس‌ها: توضیح‌ها و معادل انگلیسی اصطلاح‌ها و اسامی خارجی در زیر هر صفحه به تفکیک برای تک به تک آنها
 •   منابع: منابعی که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است مطابق سبک APA به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی) به‌صورت زیر تنظیم شوند. توجه خاص

            به علائم نقطه‌گذاری در نوشتن منابع الزامی است.

مقاله فارسی

زارع، حسین، و صالح میرحسنی، وحیده. (1391). بررسی اثر مداخله‌ای تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی کلمات بر یادآوری و بازشناسی. روان‌شناسی تربیتی، 25،

      153-137 .

 

کتاب فارسی

سیف، علی‌اکبر. (1386). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش ششم). تهران: دوران.

 

کتاب ترجمه‌شده با عنوان سازمان به‌جای مؤلف

انجمن روان‌شناسی آمریکا. (1393). راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی (ویرایش ششم)، (ترجمه احمد علی‌پور، اکبر رضایی و یوسف ساجدی‌فر). تهران: کتاب ارجمند. (تاریخ

      انتشار اثر به زبان اصلی2010).

 

رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد

فتح‌آبادی، جلیل. (1391). بررسی تأثیر روش‌های متفاوت سنجش بر رویکردهای مطالعه و راهبردهای آماده شدن برای امتحان در دانشجویان با پیشرفت بالا و پایین. رساله دکتری،

      دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

مقاله خارجی

Lichtenfeld, S., Pekrun, R., Stupnisky, R. H., Reiss, K., & Murayama, K. (2012). Measuring students' emotions in the early years: The achievement emotions

       questionnaire-elementary school (AEQ-E). Learning and Individual Differences22, 190-201.

 

کتاب خارجی

ZeidnerM. (1998). Test anxiety: The state of the art. New York: Plenum Press.

 

فصلی از کتاب خارجی

Pekrun, R., Frenzel, A., Goetz, T., & Perry, R. P. (2007). The control-value theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P. A.

        Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotions in education (pp. 13–36). San Diego: Academic Press.

علاوه بر موارد فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می‌شود:

 •    مقاله در هیچ نشریه‌ای چاپ نشده باشد.
 •    مقاله با نرم‌افزار رایانه‌ای Word حداقل 10 و حداکثر 16 صفحه A4 (23 سطری) تایپ شده باشد.
 •    نثر مقاله باید روان و ازنظر دستور زبان فارسی درست بوده و غلط املایی نداشته باشد. همچنین علائم نشانه‌گذاری و قواعد سجاوندی مانند ویرگول، نقطه، دونقطه یا

            علامت سؤال در آن رعایت شده باشد (برای اصلاح خطاهای احتمالی املایی، اشتباهات  ویرایشی ونشانه‌گذاری می‌توانید از نرم‌افزار ویراستیار- Virastyar استفاده کنید).

 •    نویسنده نکات اخلاق پژوهشی را بر اساس نظام‌نامه اخلاقی APA موردتوجه قرار داده باشد.