فصلنامه دانشگاه پیام نور

 

پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی

 

فراخوان مقاله

 

 

پژوهشگران و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها

با سلام و احترام

      به استحضار می رساند گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور (نشریه پژوهشهای کاربردی در روان شناسی تربیتی ) به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی موفق به دریافت پروانه انتشار پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی در زمینه روان شناسی (علوم انسانی) به زبان انگلیسی، فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی در تاریخ 1393/5/14 به شماره ثبت 93/11097 شده است .لذا با توجه به محورهای موضوعی نشریه که در زیر درج شده است از جنابعالی دعوت به عمل می آورد با عضویت در سامانه نشریه مقاله های ارزنده خود را ارسال فرمائید.

 


 

اهداف مجله پژوهشهای کاربردی در روانشناسی تربیتی


1. ایجاد زمینه برای کمک به توسعه و اعتلای سطح دانش و پژوهش در حوزه روانشناسی تربیتی

2. اشاعه و انتشارمقالات و دستاوردهای پژوهشی به منظور ارتقای سطح علمی ، تولید و نشر دانش درحوزه روانشناسی تربیتی

3. کمک به مسئله یابی ، تصمیم گیری و حل مسائل در حوزه های مختلف روانشناسی تربیتی

4. فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات میان مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مرتبط با روانشناسی تربیتی

 


 توجه

 

نویسنده گرامی: لطفاً فرم تعهدنامه را از لینک زیر دریافت و تکمیل نموده و تصویر اسکن شده آن را هنگام ارسال فایل بازنگری مرحله (1) مقاله از قسمت اضافه کردن فایل ها به عنوان فایل های تکمیلی اضافی، با نام (تعهد نامه) به صورت فایل جداگانه ارسال نمایید.

 
 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 100-1 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه