بررسی رابطه نیاز به ساختار و جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان

نوع مقاله : شناسنامه مجله


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Need for Closure and Goal Orientation of Students