بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه شهر مشهد

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 13-1

هادی تقی زاده؛ حمدا… منظری توکلی؛ حسین کارشکی؛ نوشیروان خضری مقدم


بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود روابط بین فردی دانش آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک پایه سوم دبیرستان های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395

کوثر سیمیاریان؛ قاسم سیمیاریان؛ معصومه تدریس تبریزی


فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 22-11

جواد امانی ساری بگلو؛ نویده جهادی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی کوتچر در دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 28-15

مجتبی حبیبی؛ الهه حامدی نیا؛ فاطمه عسگری نژاد؛ حبیبه خلقی


فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395

نویده جهادی؛ جواد امانی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ شهرام واحدی


نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 40-29

سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل نوریان اقدم؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد


بررسی تاثیر آموزش مهارتهای حل مسئله بر ارتقا و بهبود سبک های تصمیم گیری والدین کودکان کم توان ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395

پریسا شیخ بهایی؛ حسین زارع


اثربخشی آموزش بهبود روابط مادر- کودک بر تغییر شیوه‌های فرزندپروری مستبدانه و آزادگذار

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 49-39

محبوبه طاهری؛ حسن یعقوبی؛ رضا عبدی؛ علی محمد زاده


رابطه نگرش به زمان با بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395

خسرو رشید؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ فرشته فتحی